Suomeksi PÅ svenska In English Tilaa uutiskirje

 

Suomessa ilmestyy jatkuvasti uusia tutkimuksia ja opinnäytetöitä sateenkaariperheistä, perheiden ammatillisista kohtaamisista ja perheitä koskevasta keskustelusta. Tälle sivulle kootaan tietoa tutkimuksista ja linkkejä verkkojulkaisuihin.

Sateenkaariperheet ry ei vastaa opinnäytetöiden sisällöistä ja niiden mahdollisesti sisältämistä asiavirheistä.

 

Väitöksiä

 • Moring, Anna (2013): Oudot perheet: Normeja ja ihanteita 2000-luvun Suomessa. Sukupuolentutkimuksen väitöskirja, Helsingin yliopisto. E-thesis

 

Graduja

 • Ahola, M. (2000): "Ihan perhe vaan". Lesboperheissä elävien nuorten perhekäsityksiä. SETA-julkaisuja 14. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry. Sosiologian pro gradu, Helsingin yliopisto.

 • Bruun, N. (2011): Ärsyttävän perinteinen perhe. Sateenkaarevaa perheen ja äidin ääriviivojen uudelleenhahmottelua. Pro gradu - tutkielma, Itä-Suomen yliopisto
 • Gerkman, Marjut (2004): “Ilmarin ja Jalmarin” parisuhde avioliittoa määrittelemässä. Avioliiton asema eduskunnan parisuhdelakikeskustelussa. Sosiologian pro gradu, Helsingin yliopisto.

 • Heikkilä, Hanna Kaisa (2013): Biologisesta vanhemmuudesta sosiaaliseen vanhemmuuteen - Suomen vanhemmuuslainsäädäntö sateenkaariperheiden ja lapsen edun näkökulmasta. Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta.

 • Heino, Anna (2004): "Ja mikä on sen turvallisempaa kuin normaali perhe?" Eduskunnan konservatiivinen perhekeskustelu vuoden 2002 hedelmöityshoitolakiesityksestä. Sosiaalipolitiikan pro gradu, Helsingin yliopisto.

 • Hopponen, N. (2014): "Separate and unequal" Homoseksuaalien adoptio-oikeus Suomessa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa. Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta.

 • Jauhiainen, Iida. (2017). Sateenkaariperheiden äitien kokemukset parisuhteen päättymisestä. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalityö, Pro gradu -tutkielma. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/193680/Jauhiainen_Sosiaalityo.pdf?sequence=2

 • Jämsä, Juha (2005): Isä, joka on homo – homomiehen perhe ja vanhemmuus. SETA-julkaisuja16. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry. Sosiologian pro gradu, Helsingin yliopisto, 2003. http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/val/sosio/pg/jamsa

 • Kivipuro, Kaisa (2015): Sijaissynnytys ja vanhemmuuden normalisointi. Lisääntymisoikeuksien rajaaminen lainsäädäntöaineistossa. Pro gradu –työ, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen           tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos. http://hdl.handle.net/10138/153295

 • Koivunen, E. (2008): Naisparien arjen strategiat: sateenkaariperheiden kulttuurinen ja sosiaalinen paikka. Pro gradu –tutkielma, Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta
 • Korkala, Mirja (2014): Tunnustuksen saaminen perheen sisäisessä adoptioprosessissa: sateenkaariperheiden kokemuksia adoptioneuvonnasta. Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

 • Kuosmanen, Paula (2000): Äitien ja lesbojen arkipäivän tilanteita: performatiivis-diskursiivinen tarkastelu. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Sosiaali- ja terveysministeriö. Naistutkimusraportteja 2000:1. Sosiaalipsykologian pro gradu, Helsingin yliopisto.

 • Liimatainen, A. (2013): Perhemuodon yhteys koulukiusaamiseen. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto

 • Mört, Emmi. (2017). MIEHET JA SATEENKAARIVANHEMMUUS - Monimenetelmällinen tutkielma sateenkaarimiesten ajatuksista perheellistymistään kohtaan. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101180/GRADU-1495203000.pdf?sequence=1

 • Pennanen, M. (2009): Sateenkaariperheitten ja koulun välinen yhteistyö. Pro gradu –tutkielma, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos

 • Puustinen, Heidi. (2015). Perhehoitoa sateenkaaren väreissä: sateenkaariperheet lastensuojelun perhehoidon sijaisperheenä. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos, sosiaalityön pro gradu.
  http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20150314

 • Räsänen, Joona (2016): Sukupuolineutraalin avioliiton filosofinen oikeutus. Pro gradu -työ, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/159807 

 • Salow, Tanja. (2017). Sateenkaariperheessä kasvaneiden kertomuksia lapsuudestaan. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto. 
  http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201706072719

 • Savolainen, Tuomas (2015): Isä, teoriassa. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma.
  http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20160052/urn_nbn_fi_uef-20160052.pdf

 • Suoranta, Kirsti (2004): Veriside on eri side? Sukulaisuuden ja ydinperheen rakentuminen lastensa kanssa elävien naisparien sosiaalisissa verkostoissa ja puhetavoissa. Sosiologian pro gradu, Helsingin yliopisto. http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/val/sosio/pg/suoranta/

 • Tudeer, Leena (2012): Sateenkaariperheen lapsen kolme vanhempaa – Vanhemmuus ja huoltajuus kolmiapilaperheessä. Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta.

 • Tuomi, E (2003): Homo- ja lesbovanhemmuus ja sosiaaliset verkostot. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos

 • Väänänen, Lauri (2015): ”Ei olis herkkua olla homoparin mukula” – Vuoden 2011 eduskuntavaaliehdokkaiden kannanottoja homo- ja lesboparien oikeuteen perheen ulkoiseen adoptioon. Pro gradu -työ, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos. http://hdl.handle.net/10138/153964

 

Muita opinnäytetöitä

 

Sateenkaariperheet ry:n oma tutkimushanke

 

 

 

 

 


Toimintaa
Tietoa
Ammattilaisille
Yhdistys
YhteysSateenkaariperheet ry, Yrjönkatu 1 A 21, 00100 Helsinki, info@sateenkaariperheet.fi
Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama