Suomeksi PÅ svenska In English Tilaa uutiskirje

Sateenkaariperheet kohtaavat ongelmia suhteessa perhelainsäädäntöön niissä tilanteissa, joissa laki ei tunnista perhemuotoa. Lisäksi ongelmia on tietyissä Kelan maksamissa etuuksissa ja kuntien tarjoamissa palveluissa. Myös julkisen puolen hedelmöityshoidot on sateenkaariperheiltä toistaiseksi evätty, mutta tämä linjaus on vähitellen muuttumassa. Yksityiset klinikat palvelevat sateenkaariperheitä kyllä.

Lisätietoja siitä, miten perheet näiden ongelmien kanssa ovat toimineet, löytyy Sateenkaariperheen byrokratiaa -osiosta. Tällä sivulla on listattu suorat linkit lakeihin, jotka voivat olla sateenkaariperheille merkittäviä.

Sateenkaariperheiden elämää erityisesti koskettavia lakeja ovat esimerkiksi:

Hedelmöityshoitolaki
jossa säädellään hedelmöityshoitojen ehtoja.

Isyyslaki
joka säätelee sitä, kuka ja millä ehdoilla voidaan vahvistaa syntyvän lapsen isäksi.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
joka säätelee muun muassa oheishuoltajuuden hakemista sekä yleisemmin huoltajan velvollisuuksia.

Adoptiolaki
jossa käsitellään myös sisäisen adoption prosesseja.

Sairausvakuutuslaki
jossa määritellään muun muassa vanhempainvapaat, hoitovapaat ja mahdollisuus töistä poissa olemiseen sairaan lapsen kanssa sekä monien Kelan maksamien etuuksien maksuehdot.

Laki rekisteröidystä parisuhteesta
jossa säädellään rekisteröidyn parisuhteen muodostamista ja sen purkautumisen ehtoja.

Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta
joka koskee myös samaa sukupuolta olevia avopareja ja heidän yhteistaloutensa purkamista.

 


Toimintaa
Tietoa
Ammattilaisille
Yhdistys
YhteysSateenkaariperheet ry, Yrjönkatu 1 A 21, 00100 Helsinki, info@sateenkaariperheet.fi
Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama